Τιμές / χρεώσεις

Επαγγελματίες / επιχειρήσεις

Μεταφραστικές εργασίες
  • Κείμενα: 60 ευρώ ανά σελίδα (A4)
  • Ιστοσελίδες, υλικό μάρκετινγκ ή διαφημιστικά: Η τιμή θα υπολογίζεται κατόπιν συμφωνίας του project (ελάχιστη χρέωση 200 ευρώ)

 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες / συμβουλευτική *
  • Παρουσία και υποστήριξη σε επαγγελματικές συναντήσεις: 100 ευρώ φιξ + 75 ευρώ ανά ώρα.
  • Έρευνα / αναζήτηση: 75 ευρώ ανά απαιτούμενη ώρα.

Ιδιώτες 

Μεταφραστικές εργασίες
  • Απλά κείμενα (ιδιωτικής χρήσης): 30 ευρώ ανά σελίδα (A4).
  • Σύνταξη κειμένων για υπηρεσίες και οργανισμούς: 45 ευρώ ανά σελίδα (A4).
  • Φόρμες / Αιτήσεις: 20 ευρώ ανά σελίδα (A4).

 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες / συμβουλευτική *
  • Συνοδεία σε υπηρεσίες και οργανισμούς: Φιξ 25 ευρώ+ 20 ευρώ ανά ώρα.
  • Υποστήριξη στην συμπλήρωση φορμών και εντύπων αιτήσεων: 30  ευρώ ανά σελίδα εντύπου.

*  Σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση σε άλλη πόλη, κοινότητα, ή τοποθεσία γενικότερα (εκτός κέντρου Reutlingen), προκύπτουν έξτρα έξοδα:
Φιξ 50 ευρώ + 1 ευρώ ανά χιλιόμετρο.