Εκδοτικό σημείωμα

Stavros Karelis
Schweidnitzerstr. 44
72760 Reutlingen
Germany

Tηλέφωνο από το εξωτερικό +49.176.473.463.49 , από Γερμανία: 0176-473.463.49
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@karelis.de

Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτων κείμενο.

Αποποίηση Ευθυνών

Γενικά

Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.  Προκειμένου να εμφανίσετε το περιεχόμενη της παρούσας ιστοσελίδας, συναινείτε και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Απουσία εγγυήσεων

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή, είτε γραπτή, είτε υπονοημένη. Συγκεκριμένα δεν παρέχετε κανενός είδος εγγύησης για τα κάτωθι:

  • ότι η ιστοσελίδα θα είναι πάντοτε ενεργή και διαθέσιμη
  • ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτή είναι ορθές, ακριβείς και άνευ σφαλμάτων.

Καμιά πληροφορία στην παρούσα σελίδα δεν ενέχει θέση συμβουλής. Σε περίπτωση που χρειάζεστε συμβουλές νομικής, οικονομικής, ή ιατρικής φύσεως, οφείλετε να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο επαγγελματία.

Αποκλεισμός ευθύνης πρόκλησης βλάβης

Ο Σταύρος Καρέλης και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (είτε συνεργάτης, είτε υπάλληλος, είτε εξωτερικός συνεργάτης) που τυχόν συνέβαλε στη δημιουργία της ιστοσελίδας αυτής και εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, δεν αναλαμβάνουν τη νομική ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, ή έμμεση ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση της.  

Αποκλεισμός ευθύνης περιεχομένου τρίτων

Επιπλέον, ο Σταύρος Καρέλης δεν εγγυάται την ορθότητα των αναφερόμενων που τυχόν επιλέξτε να εμφανίσετε από υπερσυνδέσεις – συνδέσμους (hyperlinks) που οδηγούν σε εξωτερικές ιστοσελίδες, ούτε η αναφορά μέσω συνδέσμων (links) στις ιστοσελίδες αυτές, υποδηλώνει ότι ο Σταύρος Καρέλης επικυρώνει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδέχεται το περιεχόμενό των ιστοσελίδων αυτών.

Προστασία δικαιωμάτων

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας αυτής αποτελούν ιδιοκτησία του Σταύρου Καρέλη. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος, απαγορεύεται η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του.